در دومین روز بعد از زلزله غرب کشور، نوزاد دختری به نام نازنین زهرا در بیمارستان تامین اجتماعی حضرت معصومه(س) کرمانشاه متولد شد.