بنابر اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان، محل حادثه انفجار دکل نفتی رگ سفید در محدوده جغرافیایی استان بوشهر قرار دارد و در حال حاضر بازرسان این اداره برای بررسی حادثه در این محل حاضر شده اند.
«حسن نسیمی» مسئول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان در گفتگو با ایلنا درباره دلایل وقوع حادثه انفجاردکل ۹۵ فتح شرکت ملی حفاری ایران گفت: بازرسان کار استان خوزستان به دستور وزیر کار از بَدوِ اطلاع از وقوع حادثه آتش سوزی در محل حادثه مراجعه کرده اند و در حال بررسی محل حادثه هستند تا گزارش خود را تکمیل کنند.
نسیمی با اظهار تاسف از مرگ دوکارگرای که در حادثه روز یکشنبه جان باختند ، افزود: متاسفانه در این حادثه تعداد ۴ کارگر دیگر دچار سوختگی وجراحت شده اند که پی گیر وضعیت آنها هستیم.
وی افزود: بر اساس تقسیمات کشوری موقعیت جغرافیایی چاه شماره ۱۴۷ رگ سفید ۲ (محل وقوع حادثه) در استان بوشهر قرار دارد، اما با توجه به اهمیت موضوع وبرای رسیدگی به وضعیت کارگران آسیب دیده همکاران بازرس کار استان خوزستان به سرعت در محل حادثه حاضر و اقدام به بررسی آن نموده ان …