بانک رفاه کارگران به خبر صبح امروز یکی از خبرگزاری ها در مورد حقوق مدیرعامل این بانک و عملکردش در واگذاری سهام یک شرکت واکنش نشان داد.