بانک رفاه کارگران در واکنش به خبر منتشر شده در یکی از رسانه ها در مورد حقوق مدیرعامل این بانک و عمکردش در واگذاری سهام یک شرکت واکنش نشان داد.