فارس/ بانک رفاه کارگران به خبر صبح امروز فارس در مورد حقوق مدیرعامل این بانک و عمکردش در واگذاری سهام یک شرکت واکنش نشان داد.
در پی درج خبری با عنوان «انتصاب یک نجومی بگیر در بانک ملت/ رفت و آمد ۴ مدیرعامل در ۴ سال» بانک رفاه کارگران در مورد حقوق مدیرعامل این بانک و عمکردش در واگذاری سهام یک شرکت و در مورد این خبر واکنش نشان داد.
در توضیحات بانک رفاه خطاب به مدیرعامل خبرگزاری فارس آمده است،با سلام، احتراما پیرو درج مطلبی تحت عنوان “انتصاب یک نجومی بگیر در بانک ملت” که در آن اتهاماتی نادرست علیه بانک رفاه کارگران و جناب آقای دکتر سهمانی مدیرعامل این بانک مطرح شده است، لطفا دستور فرمائید توضیحات زیر در ذیل آن مطلب و هم به صورت یک مطلب مستقل در آن رسانه وزین منتشر شود:
۱- پذیرش مدیریت بانک رفاه کارگران از سوی جناب آقای دکتر سهمانی در تیرماه ۱۳۹۵، پس از اعمال قوانین جدید در موضوع میزان پرداختی به مدیران سیستم بانکی بوده است. لذا اطلاق مدیر نجومی به نامبرده، نه تنها نادرست، بلکه در تضاد با شآن حضور ایشان در بانک رفاه است.
۲- درباره واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات …