بانک رفاه کارگران به خبر صبح امروز فارس در مورد حقوق مدیرعامل این بانک و عمکردش در واگذاری سهام یک شرکت واکنش نشان داد.