معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از اختصاص دو شعبه تامین اجتماعی در تهران، برای رسیدگی به امور بیمه ای خبرنگاران، خبر داد.