روز نو :
شبکه های اجتماعی کار خودشان را کردند؛ پرداخت معوقات کارگران آذرآب از امروز آغاز می شود. با دستور حسن روحانی، وزیر کار به اراک رفت تا به وضع ٢ صنعت حاشیه ساز استان مرکزی، هپکو و آذرآب، رسیدگی کند. بر همین اساس علی ربیعی دیروز در جمع خبرنگاران در اراک اعلام کرد که صنایع آذرآب به چرخه تولید بازمی گردد و به وضع کارگران رسیدگی می شود.
ربیعی دیروز از تعیین سرپرست برای آذرآب خبر داد و در جمع خبرنگاران گفت: با تشکیل مجمع عمومی در ۱۵ مهرماه مدیرعامل جدید مشخص خواهد شد. همچنین با مدیرعامل بانک ملی صحبت شده است که به زودی۲۰ میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت معوقات کارگری و تأمین مواداولیه به این شرکت پرداخت شود. به گفته او برخی تصمیماتی که در سال های قبل گرفته شده است، می شد در آن زمان تصمیمات بهتری گرفت. به هر حال این مسائل به وجود آمده و امروز باید با عقلانیت این مشکلات را رفع کنیم.
البته پای وزیر اقتصاد هم به پرونده هپکو و آذرآب باز شده است. سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دیروز گفت: وزیر اقتصاد و امور دارایی در جمع بندی نهایی جلسه برگزار شده، اعلام کرده که اگر …