ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه آتش سوزی در کارگاه تولیدی کیف به مساحت تقریبی ۵۰ متر مربع در طبقه دوم یک ساختمان قدیمی دو طبقه در خیابان پامنار، کوچه قائم مقام دو مجروح و خسارت مالی زیادی بر جا گذاشت. تعدادی از کارگران در کارگاه سرگرم کار بودند که ناگهان این مکان که مملو از طاقه های پارچه و اسفنج بود، غرق در شعله های آتش شد. آتش نشانان حریق را مهار کردند. در این حادثه دو کارگر مرد جوان از ناحیه پا، دست و صورت دچار سوختگی شدند.