به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو مناظره ۵ ساعته موافقان و منتقدان محصولات تراریخته در دفتر سعید جلیلی، اولین جلسه مشترک بین نمایندگان موافقان و منتقدان این محصولات با حضور نیره خوش خلق سیما رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مشاور رئیس حفاظت محیط زیست و غلامحسین آقایا رئیس سابق موسسه پژوهش های کشاورزی و علیرضا عباسی استاد و مدیر گروه بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این جلسه پیشنهاد شد موارد مرتبط با تراریخته در چند زمینه طبقه بندی و پس از بحث و نتیجه گیری به عنوان مستندات جمع بندی ارائه گردد.

  محورهای کلان پیشنهادی مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است: «الزامات قانونی»، «تاثیر محصولات تراریخته بر سلامت انسان»، «تاثیر محصولات تراریخته بر محیط زیست»، «نقش محصولات تراریخته در امنیت غذایی» و «تراریخته و جنبه های کشاورزی».

Let’s block ads! (Why?)