سلامت آنلاین- نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: عدم تشکیل صندوق واریز حق درمان کارگران تامین اجتماعی، قانون شکنی واضح است و تداوم این رفتار، وزیر رفاه را در مسیر استیضاح قرار می دهد.