سرویس اقتصاد جهان –
بانک مرکزی قطر در حال تسهیل قوانین بانکداری این کشور برای اتباع خارجی است. همچنین این تصمیم با توجه به اعمال تحریم های اقتصادی از سوی کشورهای عربی به سرکردگی عربستان سعودی علیه قطر و وارد شدن آن، به ششمین ماه در نظر گرفته شده است.
به گزاش تجارت نیوز به نقل از بلومبرگ، بر این اساس، بانک مرکزی قطر به بانک ها دستور داد تا به کارگران خارجی که ۹۰ روز از تاریخ انقضای ویزای آنها می گذرد، اجازه انجام تراکنش های بانکداری معمولی را بدهند.
بانک مرکزی قطر اعلام کرد، این تغییر قانون در راستای قوانین موجود در قطر است که اتباع خارجی بعد از اتمام مجوز اقامت خود، می توانند به مدت ۳ ماه در این کشور بمانند. قانون جدید با هدف تسهیل دادن به تراکنش های اتباع خارجی در قطر و نیز فراهم کردن عملیات مناسب در امور مالی برای آنها است.
البته بانک های قطری تا قبل از این مانند سایر بانک های کشورهای عضو همکاری شورای خلیج فارس بعد از اتمام مجوز اقامت افراد خارجی در این کشور، حساب آنها را به منظور تسویه کامل بدهی تا قبل از خروج از قطر مسدود می کردند.
همچنین قطر در ماه آگوست به برخی از اتباع …