پس از آنکه هفته گذشته رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دولت بر حل مشکل کارگران هپکو و آذرآب اراک تاکید کردند و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم به این شهر رفت تا از نزدیک اوضاع را بررسی کند ، حالا وزیر اقتصاد با دستوری ویژه اولین گام را برای رفع این مشکل برداشته است .