مقامات ترکیه از کشته شدن ۳۲ نفر از عناصر وابسته به حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در جنوب شرق ترکیه و شمال عراق خبر دادند.