عدم پرداخت حقوق ۳۵ ماهه کارگران کاشی گیلانای منجیل تجمع کارگران این کارخانه در تهران را به دنبال داشت. …