فارس/ یک مقام مسئول بخش تعاون، از ایجاد امکانی برای شکستن صف ۶۰۰ هزار نفری برای پوشش خدمات صندوق تأمین اجتماعی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر زیرمجموعه وزارت رفاه مسئولیت بیمه قالیبافان باقی مانده را با تفاهم ایجاد شده پذیرفت.
موضوع بیمه قالیبافان در حالی به یکی از چالش های بزرگ سازمان تأمین اجتماعی بدل شده است، دولت هم منابع لازم برای تحت پوشش قرار گرفتن این قشر را پرداخت نمی کند.
براساس این گزارش، هم اکنون بیش از ۶۰۰ هزار نفر از قالیبافان در سراسر کشور معطل اجرای دقیق قانون هستند تا از حداقل های قوانین حمایتی دولت بهره مند شوند.
علاوه بر این، روز به روز با افزایش مشکلات این قشر شاهد ریزش بیمه قالیبافان به بهانه های مختلف هستیم.
در این باره عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و روستایی ایران پیگیری هایی را از سوی سازمان برنامه و بودجه کل کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی انجام داده است که درنهایت منجر به تسهیل فرایند بیمه تعدادی از قالیبافان شد، اما به دلیل کمبود منابع، …