به دنبال تبعات ویرانگر زلزله شامگاه یکشنبه بر منازل مسکونی شماری شهروندان کرمانشاهی، مسئول نهاد صنفی کارگران ساختمانی کشور از مسئولان وزارت وزیر مسکن، راه و شهرسازی خواستار بریده شدن پای نامحرمان از حوزه ساخت و ساز کشور شد.