به گزارش تحلیل ایران، محور اصلی مذاکرات در کمیته دستمزد ، تعیین حقوق مشمولان قانون کار مطابق سبد معیشت کارگران است.
تسنیم نوشت: علی خدایی درباره جلسه کمیته مزد و کمیته روابط کار گفت: فردا اولین جلسه کمیته مزد و کمیته روابط کار ذیل شورای عالی کار به منظور هماهنگی برای انجام امور مختلف برگزار می شود. وی با بیان اینکه این کمیته ها در راستای مصوبات شورای عالی کار تشکیل شده است ادامه داد: از توان تمام تشکل های کارگری در این کمیته استفاده خواهیم کرد اما با توجه به اینکه اعضای شورای اسلامی کار عضو شورای عالی کار هستند، فردا این کمیته با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار می شود.
وی با تاکید بر اینکه پیرامون بررسی دستمزد هیچ مذاکره ای در خصوص فرمول سبد هزینه معیشت صورت نخواهد پذیرفت گفت: صرفا میزان افزایش قیمت کالاها با استناد به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در فرمول به روز رسانی می شوند. خدایی بیان کرد: سال گذشته روزهای پایانی سال موفق شدیم به صورت سه جانبه سبد معیشت و راهکارهای رسیدن به سبد معیشت را تصویب و به توافق برسیم. در جلساتی که به صورت کمیته برگزار می شود، پیرامون این …