کرج- مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان البرز گفت: با فعال شدن ۷ انجمن صنفی ساختمانی در این استان کارگران حقیقی ساختمانی شناسایی و تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.