برقراری بیمه بیکاری زلزله زدگان کرمانشاه (پخش شبکه یک سیما )