کارگرانی که بر اثر حادثه زلزله کرمانشاه آسیب دیده اند، با مراجعه به ادارات کار از بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد.