ایسنا| مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از برقراری بیمه بیکاری برای حدود ۱۰ هزار نفر از زلزله زدگان کرمانشاه که بیمه تأمین اجتماعی داشته و بیکار شده اند، خبر داد.
«محمدتقی نوربخش» در نشست خبری دیروز خود، ضمن ابراز همدری و اعلام تسلیت به مردم زلزله زده کرمانشاه، گفت: «از همان ساعات اولیه زلزله نیروهای تأمین اجتماعی در بخش های مختلف پای کار بودند و به مردم ارایه خدمات داشتند. حدود ۶۰۰نفر از مصدومان زمین لرزه به دو بیمارستان تأمین اجتماعی در کرمانشاه مراجعه کردند و ۱۰۰نفر نیز به مراکز درمانی تهران اعزام شدند که افراد بیمه شده و غیربیمه شده بودند.»
به گفته این مسئول، از این ۶۰۰ نفر مراجعه کننده ۲۱۰نفر آنها به صورت سرپایی درمان شدند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به حمایت هایی که قرار است از زلزله زدگانی که بیمه تأمین اجتماعی دارند صورت گیرد، ادامه داد: «قرار است مستمری و بیمه بیکاری این افراد خارج از نوبت و ظرف مدت یک هفته پس از مراجعه برقرار شود.»
نوربخش پیش بینی کرد، حدود ۱۰ میلیارد تومان در ماه برای بیمه بیکاری بیمه شدگانی که بیکار شده اند پرداخت می شود و یادآوری کرد: …