شهروند| «باریکه خزر در اشغالِ آشغال است.» همین موضوع و افزایش سرطان در شمال کشور، تکاپوها برای حل مشکل زباله های شمال کشور که جان مردم، جنگل های هیرکانی و دریای خزر را تهدید می کند، بیشتر کرده است. عباس رضاییان، فعال اقتصادی یکی از کسانی است که پیگیر حل مسأله زباله در شمال کشور شده است. دوماه پیش با دعوت او بود که خبرنگاران حوزه محیط زیست به شهر آمل سر زدند و از نزدیک سایت های دپوی زباله شاه زید و بابلسر را دیدند؛ سایت دپوی شاه زید محلی در ۲۵کیلومتری جاده آمل و درست رو به روی سد درحال احداث هراز بود و دیگری محل دپویی بود در نزدیکی دریا و ساختمان های مسکونی. پس از این سفر در اوایل مرداد، «شهروند» هم گزارشی درباره این مراکز دپو، مشکلات مردم و کارگران مهاجر این مراکز نوشت و اواخر مرداد، دادستانی آمل دستور داد که دپوی زباله شاه زید ممنوع شود. رضاییان این میان هنوز پیگیر برگزاری کنگره ای به نام «پاکسازی باریکه خزر از آسیب های زیست محیطی» در اسفندماه است. درحالی که سازمان حفاظت محیط زیست کاملا مخالف دپوی زباله است و در نظر دارد روشی جایگزین برای دفع زباله های تولیدی مردم شمال کشور و …