معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: شهرداری تهران حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.
محمدحسن زدا در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات و در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی آنا به مطالبات سازمان تامین اجتماعی از شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: مطالبات ما از شهرداری تهران به سه دسته حق بیمه پرسنل شهرداری، حق بیمه پیمانکارانی که با شهرداری کار می کنند و حق بیمه سازمان ها و نهادهای وابسته به شهرداری تقسیم می شود. بر همین اساس ارائه خدمات ما به شهرداری بسیار متنوع است و تاکنون حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از شهرداری طلبکاریم.
وی افزود: البته شهرداری تهران نیز در مقابل به واسطه زمین و ساختمان هایی که املاک سازمان تامین اجتماعی در آن وجود دارد، حدود ۲۰ میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی مطالبه دارد.
زدا ادامه داد: شهرداری تهران بابت تعیین و تکلیف ملک و املاک سازمان تامین اجتماعی و پروانه کسب، مطالباتی از سازمان تامین اجتماعی دارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا تاکنون مذاکراتی با شهرداری تهران پس از انتصاب شهردار جدید داشته اند یا خیر، افزود: تاکنون ۳ جلسه با معاون منابع …