عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس گفت: بخش عظیمی از این بدهی ها باید از سوی دولت پرداخته شود و تا زمانی که دولت حساب مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نکند مشکلات وجود دارد و روز به روز نیز تشدید می شود.