دادستان تهران با اشاره به نقش بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جرایم اقتصادی، گفت: اکثر پرونده های کلان فساد اقتصادی که طی چند سال اخیر مفتوح شده، مرتبط با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است.
عباس جعفری دولت آبادی در پانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع منابع انسانی و آموزش با اشاره با حادثه آتش سوزی در پالایشگاه تهران، از اعزام هیأتی متشکل از دو نفر از معاونان دادسرای تهران و دادستان شهرری به محل حادثه خبر داد و در خصوص وقوع حادثه، اظهارکرد: گزارش ارائه شده به دادستان تهران حاکی از آن است که فعالیت بخشی از پالایشگاه به بخش خصوصی برون سپاری شده بود و بخش خصوصی با به کارگیری کارگران آزاد نسبت به اجرای قرارداد منعقده اقدام کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وی با یادآوری حوادث مشابه طی دو سال اخیر در برخی پالایشگاه ها و مراکز تولید نفت و گاز، گفت: در مورد حادثه پالایشگاه تهران در دادگاه بخش کهریزک پرونده قضایی مفتوح شده و اگرچه اظهارنظر نهایی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است اما گزارش واصله از اهمال و مسامحه پیمانکار و فقدان …