اراک – ایرنا – رئیس شورای اسلامی کارگران آذرآب اراک گفت: در نخستین روز کاری هفته آتی، کارگران خدوم این شرکت با روحیه ای مضاعف در سنگر تولید و اشتغال باز می گردند.