خبرگزاری ایرنا : مدیر کارگروه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: با پرداخت پنج هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به داوطلبان طرح های تولیدی واشتغال زا ، زمینه ایجاد ۱۸ هزارو ۳۸۴ شغل جدید در این استان فراهم می گردد.
بر اساس اطلاعات ایرنا ، هوشنگ دشتی روز پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خلخال ادامه داد: بر اساس شیوه نامه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶ اعتبار تسهیلاتی اشتغال زا در اختیار بانک های کشاورزی، ملی ، سپه ، رفاه کارگران ، ملت ، صادرات ، تجارت و توسعه تعاون قرار داده شده و مسوولان این بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات به داوطلبان مجری طرح های تولیدی و اشتغال زا در استان که از سوی کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری معرفی می شوند، هستند.
وی بیان کرد: نرخ سود بانکی تسهیلات اشتغال زا ۱۸ درصد بوده و به تناسب ارائه تسهیلات به مناطق شهری و روستایی ۳تا ۷ درصد کارمزد این تسهیلات به صورت یارانه از سوی دولت به بانک ها پرداخت خواهد شد.
دشتی اظهار کرد: سهم شهرستان خلخال نیز از این تسهیلات ۵۶۴ میلیارد ریال برای ایجاد یک هزار …