انتخاب/ ترکیه از ۱۵ سال پیش از حکومت خودگردان کردی در شمال عراق حمایت می کند و برای مقابله با حزب کارگران کردستانی، با مسئولان اقلیم کردستان همکاری کرده است.
الحیات نوشت: تهدید به قحطی برای کردهای عراق که از سوی اردوغان صورت گرفت و مخالفت شدید او با احتمال اعلام دولت کردی مستقل، آشفتگی و دوگانگی برخورد ترکیه در مورد یک مساله را منعکس می کند؛ بویژه آنکه اقلیم کردستان عراق طی یک دهه گذشته حداقل در سطح اقتصادی همکاری خوبی با ترکیه داشته است.
طبعاً مشخص نیست که چطور اردوغانی که خود با محاصره نوار غزه توسط اسرائیل و گرسنه ماندن فلسطینی ها مخالفت کرد، می تواند کردها را تهدید به محاصره کند؛ آن هم کردهایی که پس از حمله آمریکا به عراق، ترکیه روابط خوبی با آنها داشت.
به نظر می رسد مساله غزه تنها یک اقدام تبلیغاتی از سوی آنکار بوده است برای تاکید بر رهبری جهان اسلام توسط ترکیه و انحصار دفاع از مسائل اسلام در قبضه ترکیه!
برای یادآوری باید گفت که ترکیه از ۱۵ سال پیش از حکومت خودگردان کردی در شمال عراق حمایت می کند و برای مقابله با حزب کارگران کردستانی، با مسئولان اقلیم کردستان همکاری کرده …