سخنگوی کانون کارگران ساختمانی استان قم گفت: امسال شاهد افزایش تعداد حوادث کار در استان نسبت به سال گذشته بودیم.
عباس شیری امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به وضعیت حوادث کار در استان قم اظهار کرد: امسال متاسفانه شاهد افزایش تعداد حوادث کار در استان نسبت به سال گذشته بودیم و روند کاهشی حوادث کار در استان قم متوقف شد.
وی ادامه داد: سال گذشته آمار کارگران حادثه دیده مشمول قانون کار در استان قم ۷۵ نفر بودند که ۲۳ نفر از آن ها فوت کردند، ۱۸ مورد از این موارد فوتی برای ۶ ماهه دوم سال بود، امسال در ۶ ماه نخست سال، ۱۱ نفر از کارگران مشمول قانون کار براثر حادثه در استان قم فوت کردند.
سخنگوی کانون کارگران ساختمانی استان قم افزود: سال گذشته این کانون به اداره کار برای بازرسی از پروژه های ساختمانی استان قم کمک کرد، اما امسال این روند ادامه نیافت. تعداد بازرسان اداره کار استان برای بازرسی از واحدهای صنعتی و پروژه های ساختمانی قم کفایت نمی کند و باید تعداد این بازرسان افزایش پیدا کند.
شیری با اشاره به ضرورت توجه به بحث پیشگیری برای کاهش حوادث کار در استان قم اظهار کرد: …