مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی این استان را ۱۱۰ هزار نفر اعلام کرد وازبرنامه ریزی برای افزایش شمار بیمه شدگان تامین اجتماعی خراسان شمالی تا پایان سال به تعداد ۱۱۵ هزار نفر خبرداد.