کشاورز در گفت وگو با ایسنا: افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند، می توانند شکایت کنند

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به تخریب خانه های مسکن مهر در زلزله غرب کشور گفت: در این مورد مانند بسیاری از موارد دیگر سازمان های نظارتی و به ویژه مجلس وقت، نظارت کافی را نداشته اند و با قضیه با اغماض و تسامح بسیار برخورد کرده اند.
بهمن کشاورز در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر طرح و پروژه ای تا زمان اجرا و تحلیل موضوع آن مراحل مختلفی را طی می کند که در هر یک از این مراحل ضوابط و مقرراتی وجود دارد، همچنین برای حسن اجرای هر مرحله تدابیری از پیش اندیشیده شده است و پروژه مسکن مهر از این قاعده کلی مستثنی نیست؛ بنابراین مراحل ذیل را می توان و باید ممیزی کرد و یا بهتر بگوییم این مراحل باید ممیزی می شد.
وی افزود: در مرحله اول باید دید که آیا این برنامه توجیه اقتصادی و اجتماعی قابل قبول داشته است یا خیر؟ احتمالا پاسخ این خواهد بود که طرح و اجرای این برنامه به منظور تامین مسکن افراد نیازمند و بی مسکن بوده است و در همین راستا باید بررسی شود که چه …