خرداد: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه ثبت نام «وام ضروری» بازنشستگان کشوری از ۲۲ مهرماه آغاز و تا ۲۱ آبان ادامه خواهد داشت، گفت: پس از پایان این مهلت و تا پایان آبان قرعه کشی برای اعطای ۳۰۰ هزار وام انجام می شود.

به گزارش خرداد محمود اسلامیان با حضور در غرفه ایسنا در بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفت وگو با این رسانه، اظهار کرد: ثبت نام وام ضروری بازنشستگان تا ۲۱ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تا آخر آبان ماه قرعه کشی وام ضروری بازنشستگان انجام می شود و ۳۰۰ هزار وام به برندگان قرعه کشی به تدریج پرداخت می شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در سال ۹۲ ، ۴۲ هزار وام دو میلیون تومانی به بازنشستگان اعطاء شد، اظهار کرد: طی سه سال این میزان افزایش یافته و اکنون به ۳۰۰ هزار وام ۴ میلیون تومانی رسیده است.

اسلامیان ادامه داد: کارمزد وام ضروری بازنشستگان ۴ درصد است و مجموع اعتباری که برای این امر صرف شده حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان است.