ستاد برگزاری هفته روابط عمومی، لوح سپاس اولین هفته روابط عمومی جمهوری اسلامی ایران را به اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی اعطا کرد.