سخنگوی کمیسیون بهداشت گفت: امروز به سازمان تأمین اجتماعی فرصت داده شد تا قانون مربوط به بیمه کارگران را اصلاح کنند.