روز نو :

 کارگر جوان که به اتهام قتل همکارش در ساختمان نیمه کاره محاکمه شده بود با حکم قضات کیفری استان البرز به قصاص محکوم شد.

رسیدگی به این پرونده از مرداد سال ۹۳ و پس از درگیری خونین دو کارگر ساختمانی افغانی تبار در شهرستان هشتگرد کلید خورد. با کشف جسد غرق در خون «غلامعلی»- ۲۷ ساله- تیم تحقیق با دستور بازپرس ویژه  قتل Murder  تحقیقات تخصصی خود را آغاز کرده و در گام نخست «حبیب» ۲۶۶ ساله که ازدوستان و هموطن مقتول بود به عنوان مظنون بازداشت شد. مرد جوان که به گواه دیگر کارگران در روزهای پیش از قتل بارها با مقتول درگیر شده بود، در حالی که منکر  جنایت Crime  بود، در بازجویی های تخصصی لب به اعتراف گشود و قتل را پذیرفت.
با اعتراف هولناک «حبیب» کیفرخواست وی به اتهام قتل عمد صادر شد و متهم از  زندان Prison  به شعبه یکم دادگاه کیفری انتقال یافت ودردادگاهی به ریاست  قاضی Judge  هدایت رنجبر و با حضور قاضی یزدان پور وخنک دار-مستشاران دادگاه- پای میز محاکمه ایستاد.
در این جلسه ابتدا اولیای دم خواستار قصاص  قاتل The Murderer  فرزندشان شدند. سپس متهم در جایگاه ایستاد و …