پول نیوز  –  بزرگترین اتحادیه تجاری آفریقای جنوبی دست در اعتراض به فساد حزب حاکم کنگره ملی آفریقا (ای ان سی)، دست به اعتصاب زد و تهدید کرد کشور را به تعطیلی می کشاند.
کنگره اتحادیه های تجاری آفریقای جنوبی (کوساتو) اعتصاب را در سراسر کشور، شامل پایتخت، پره توریا و مرکز اقتصادی این کشور، ژوهانسبورگ، به راه انداخته است. این اعتصاب توسط برخی از گروه ها حمایت می شود که از جمله آنها سازمان مستقل رهبری تجاری آفریقای جنوبی هم می باشد.
کوساتو در بیانیه ای که در ۲۱ سپتامبر در سایت خود منتشر کرد نوشته است: کارگران برای مبارزه با پدیده غیراخلاقی و تبهکارانه دستگیری های دولتی و سرطان فساد، آماده اند.
روز قبل از اعتصاب سخنگوی کوساتو، سیزوی پالما، به هافینگتون پست آفریقای جنوبی گفته بود: هدف ما این است که فردا کشور را تعطیل کنیم، اما ما می خواهیم این کار را بدون استفاده از زور انجام دهیم. شما نمی توانید با فساد به مبارزه فساد بروید.
مشکلات اقتصادی آفریقای جنوبی به افزایش خود ادامه می دهند. در ماه آوریل، در نتیجه تحولات سیاسی، رتبه خزانه این کشور، توسط موسسات رتبه دهی فیتچ و اس اندپی گلوبال به …