دبیرکل خانه کارگر در نشست سالانه دبیران اجرایی سراسر کشور که امروز در مشهد برگزار شد، گفت: به دلیل وضعیت اقتصادی کشور و رکودی که بر آن حاکم است نسبت به سال های گذشته با وضعیت پیچیده تری مواجه هستیم.