یک شرکت معتبر صنایع غذایی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در پاکدشت،شریف آباد با مشخصات ذیل دعوت به همکاری می نماید.
عنوان شغلی شرایط احراز
کارشناس منابع انسانی
اداری لیسانس مدیریت ، لیسانس مرتبط دو ، سه سال سابقه کار مرتبط مسلط به سیستم حضور وغیاب و همکاران سیستم مسلط به مباحث منابع انسانی مسلط به اجرای روش اجرایی آموزش

کارشناس دفاتر قانونی
 لیسانس حسابداری مسلط به دفاتر قانونی و مسلط به تهیه گزارش صورتهای مالی پنج سال سابقه کار مرتبط مسلط به سیستم سپیدار و همکاران

کارشناس حسابداری
جنسیت: آقا لیسانس یک یا دو سال سابقه کار مرتبط آشنا به نرم افزار همکاران سیستم محدوده قلهک

کارشناس آزمایشگاه علوم صنایع غذایی
لیسانس مهندسی صنایع غذایی یک ، دوسال سابقه کار مرتبط آشنا با حوزه صنایع غذایی

کارشناس خدمات
جهت انجام امور پشتیبانی حداقل لیسانس دو سال سابقه کار مرتبط مسلط با امور خدمات کارگران ، ترابری

لازم به توضیح است طبق ردیف شغلی رزومه های خود را ارسال نمایید و ساکنین شرق تهران در اولویت می باشند .

از متقاضیان دعوت بعمل …