به بازاریاب آقا جهت بازاریابی حضوری و ماموریت شهرستان با حقوق و مزایای مکفی و بیمه تامین اجتماعی در شرکت تولیدی معتبر در اصفهان نیازمندیم.
تماس از ساعت ۹ الی ۱۶
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۳۱۳xxxxxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.