مهر: معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای تعهدات بیمه ای از طریق فروش اوراق مشارکت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. احمد میدری با اشاره به اینکه بیمه قالیبافان بار مالی سنگینی را بر دوش تامین اجتماعی می گذارد، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی مطالبات زیادی از دولت دارد که در قالب سه درصد سهم بیمه دولت باید پرداخت شود. به همین منظور برای اجرای تعهداتی مانند خدمات بیمه ای برای جانبازان، معافیت کارگاه های کوچک و خدمات دیگر بیمه ای سازمان با مشکل منابع روبه رو است که باید توسط دولت تامین شود.