کارگر نیوز: رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان کرمان ضمن تسلیت به هموطنان عزیز، گفت: در شرایط مصیبت باری که عده ای از هم وطنان ما دچار آن شده اند، کمترین کار، ابراز همدردی و دلداری با حادثه دیدگان است.