معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از ارسال ۱۰ پیشنهاد به دولت در خصوص چگونگی تهاتر مطالبات تامین اجتماعی از دولت خبر داد و گفت: امیدواریم در طول برنامه ششم توسعه مطالبات ما از دولت تسویه شود.