خبرگزاری ایسنا:معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از ارسال ۱۰ پیشنهاد به دولت در خصوص چگونگی تهاتر مطالبات تامین اجتماعی از دولت خبر داد و گفت: امیدواریم در طول برنامه ششم توسعه مطالبات ما از دولت تسویه شود.
 محمدحسن زدا در نشستی خبری در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی بیش از ۹۰ درصد منابع خود را از طریق وصول حق بیمه تامین می کند، اظهار کرد: در چند ماه اخیر مشکلی در ارائه خدمات نداشتیم و توانستیم به تعهدات خود عمل کنیم.
وی درباره بیمه خبرنگاران افزود: ما به خبرنگاران احترام می گذاریم و هر طور که بتوانیم در قالب مقررات به آنها خدمت می کنیم.
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه خبرنگاران به دو طریق تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، اظهار کرد: نخست از طریق موسسات و مراکزی که در آن مشغول به کارند و دوم از طریق صندوق بیمه هنرمندان است. معمولا خبرنگاران آزاد از طریق صندوق بیمه خبرنگاران و هنرمندان تحت پوشش قرار می گیرند.
وی افزود: اقدام مهمی که در این خصوص انجام شد اختصاص سهمیه بیش از ۳۰ هزار نفری برای خبرنگاران آزاد بود. این میزان …