تهران – ایرنا – معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: در راستای اجرای تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شعب ٨ و ٢ تهران، به عنوان دو شعب ویژه رسیدگی به امور اصحاب رسانه و خبرنگاران است.