معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به لزوم احصا وضعیت کارگران و روند عملکرد واحدها گفت: با در دست داشتن آمار دقیقی از نحوی عملکرد واحدها، می توان بسیاری از موانع را پیش از وقوع ساماندهی و پیشگیری کرد.