دیپلماسی ایرانی/ متن پیش رو در دیپلماسی ایرانی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

شورای امنیت سازمان ملل با ۱۵رای موافق به برقراری مجموعه ای از تحریم های جدید علیه کره شمالی رای داد درحالی که برخی درباره نقش حیاتی روسیه و چین R و C به عنوان هسته گروه BRICS بحث می کنند. تحریم های جدید تا حد زیادی سخت هستند. شامل کاهش ۳۰ درصدی در صادرات نفت خام و تصفیه شده؛ ممنوعیت صادرات گاز طبیعی؛ ممنوعیت صادرات صنایع نساجی (که در سه سال گذشته به طور متوسط ۷۶۰میلیون دلار سود به کره شمالی رساند)؛ ممنوعیت مجوز کار جدید برای شهروندان کره شمالی در سراسر جهان (در شرایطی که بیش از ۹۰ هزار نفر از کارگران کره شمالی در خارج از کشور کار می کنند.)
اما این تحریم ها با آنچه دولت ترامپ به دنبال آن بود فاصله دارد. تحریم هایی که ترامپ در پیش نویس ارائه شده به سازمان ملل به دنبال آن بود شامل ضبط دارایی و ممنوعیت سفر مقامات منتخب حزب کمونیست کره شمالی، تحریم هایی در زمینه دارو، مجوز سازمان ملل برای بازرسی کشتی های کره شمالی در آب های بین المللی (که به معنای اعلام جنگ است) و آخرین مور …