وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: همانگونه که دیروز قول دادم پرداخت معوقات به کارگران آذراب و هپکو از امروز آغاز شد.