علی ربیعی افزود: بر این اساس، شرکت صنایع آذرآب به چرخه تولید بازمی گردد. وی ادامه داد: هم اینک سرپرست جدید شرکت صنایع آذرآب با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی و وی بلافاصله در جمع کارکنان این شرکت حاضر شد و ضمن بازدید از خطوط تولیدی این شرکت، برنامه های تخصصی و مدون خود را برای کارگران تشریح کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: مدیریت جدید این شرکت موظف شد برنامه ریزی های مدون برای تولید با کیفیت، جذب مشتری و ارتباط تنگاتنگ با مشتریان پیشین این شرکت برای بقای آذرآب را در دستور کار خود قرار دهد. وی ایجاد امنیت شغلی در شرکت ها و نهادهای دولتی و خصوصی را رویکرد اصلی دولت عنوان کرد و گفت: هم اکنون ایجاد یک شغل پایدار هزینه های بسیاری برای دولت به همراه دارد. بنابراین باید اشتغال موجود در نهادها و شرکت های دولتی و خصوصی تحت هر شرایطی حفظ شود.