رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به تخریب خانه های مسکن مهر در زلزله غرب کشور گفت: در این مورد مانند بسیاری از موارد دیگر سازمان های نظارتی و به ویژه مجلس وقت، نظارت کافی را نداشته اند و با قضیه با اغماض و تسامح بسیار برخورد کرده اند.
به گزارش صدای ایران،بهمن کشاورز اظهار کرد: هر طرح و پروژه ای تا زمان اجرا و تحلیل موضوع آن مراحل مختلفی را طی می کند که در هر یک از این مراحل ضوابط و مقرراتی وجود دارد، همچنین برای حسن اجرای هر مرحله تدابیری از پیش اندیشیده شده است و پروژه مسکن مهر از این قاعده کلی مستثنی نیست؛ بنابراین مراحل ذیل را می توان و باید ممیزی کرد و یا بهتر بگوییم این مراحل باید ممیزی می شد.
به گزارش نامه نیوز وی افزود: در مرحله اول باید دید که آیا این برنامه توجیه اقتصادی و اجتماعی قابل قبول داشته است یا خیر؟ احتمالا پاسخ این خواهد بود که طرح و اجرای این برنامه به منظور تامین مسکن افراد نیازمند و بی مسکن بوده است و در همین راستا باید بررسی شود که چه تعداد از افراد بی مسکن از این برنامه و طرح برخوردار شده اند و آیا واقعا مشکل آنها حل شده …